marți, 28 august 2012

Lumea sărbătoreşte naşterea celui mai mare scriitor german: Johann Wolfgang Goethe ( 28 august 1749 - 22 martie 1832 ) - TricolorulJohann Wolfgang Goethe, înnobilat în anul 1782 (n. 28 august 1749, Frankfurt - d. 22 martie 1832, Weimar), a fost un poet german, ilustru gînditor şi om de ştiinţă, una dintre cele mai de seamă personalităţi ale culturii universale. S-a născut la Frankfurt pe Main ca fiu al lui Johann Kaspar Goethe (1710–1782), înalt funcţionar de stat, şi al Catharinei Elisabeth Textor (1731–1808). Din 1756 pînă 1758, a frecventat o şcoală publică. Un rol esenţial în educaţie religioasă luterană include lectura din Biblie şi slujbele, duminicale, la biserică. Primind o educaţie aleasă, a studiat desenul, muzica (pianul şi violoncelul), scrima, călăria, literatura germană şi universală, limbile străine vechi şi moderne (greaca veche, latina, ebraica, italiana, franceza şi engleza). De timpuriu a început Goethe să iubească literatura, pe care o putea găsi în vasta bibliotecă de circa 2.000 de volume a tatălui său. Fascinat era şi de teatru, în casa părintească anual prezentîndu-se un spectacol de teatru de păpuşi. Sinteza îndelungatei experienţe de viaţă şi evoluţie artistică îşi găseşte expresia în drama Faust, operă căreia Goethe i-a consacrat ani îndelungaţi de strădanie, pînă să ajungă la forma definitivă, atinsă cu puţin înainte de a se stinge din viaţă. Adevărat poem universal, Faust este o creaţie care însumează căutări şi concluzi cruciale în istoria omenirii. Goethe a transformat imaginea personajului legendar Doctor Faust într-o întruchipare a setei nepotolite a omului de a ajunge la cunoaşterea adevărului prin acţiune (de unde s-a creat conceptul de ideal faustic al culturii şi civilizaţiei apusene), expusă în trecerea de la frămîntarea contemplativă din Faust I, la acţionismul voluntar din Faust II.


La 22 martie 1832, Goethe a murit de pneumonie. Ultimele sale cuvinte, care se pare că ar fi fost: Mehr Licht! („Mai multă lumină!”), sînt relatate de medicului său, Carl Vogel, care în momentul decesului, însă, nu era în camera lui Goethe. Goethe a fost îngropat pe data de 26 martie la Mormîntul Prinţilor în Weimar.

Un discipol îndepărtat, în timp şi spaţiu, al titanului german a străbătut mii de kilometri pentru a depune un buchet de flori pe sicriul său, aflat în Capela din Weimar: Corneliu Vadim Tudor. Fotografia a fost realizată, în iunie 2002, de Ilie Ilaşcu.
Semnează al dumneavoastră, Mareşal

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu